ЗРАЗОК ЗАЯВИ НА надання грошової виплати
(заява пишеться тільки власноруч)
Голові Профспілкового комітету
студентів НТУУ «КПІ»
Гаврушкевичу А.Ю.
Студента (ки) ________ курсу _
факультету/інституту _____ групи ______
___________________________________
(прізвище, імя, по-батькові повністю)
Профквиток № _____________________
Моб.телефон _________________
З а я в а
Прошу надати мені грошову  допомогу у зв*язку з тяжким матеріальним становищем  (вказується обґрунтована причина, надаються копії документів, які підтверджують потребу в наданнні допомоги).


Дата ___________                                                                                                                                                                                                             Особистий підпис студента ___________Обов’язкові документи, які додаються до заяви:
На заяві обов’язково повинно бути клопотання профбюро факультету /інституту/ за підписом голови профбюро факультету /інституту. Вказується розмір матеріальної допомоги (Грошова виплата надається виходячи з профкомовського фонду факультету).

Дата ___________ Підпис голови профбюро ___________

 


закрити вікно